Hyla : home
Contact
Links
Lid worden
Natuurpunt
Sitemap
Copyright
Hyla
De amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt

Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt

Hyla, de Amfibieën- en Reptielenwerkgroep van Natuur.Studie, coördineert de werking van de lokale Hyla-werkgroepen, informeert door voordrachten, educatieve folders, tentoonstellingen, wetenschappelijke publicaties, excursies, studiedagen en een uitgebreide website. Door een laagdrempelige aanpak probeert Hyla ook het brede publiek te betrekken bij haar werking. Jaarlijks zetten de lokale werkgroepen tienduizenden amfibieën veilig de weg over (> 195.000 in 2015). Met het aanleggen van poelen creëert Hyla zowel in natuurgebied als in landbouwgebied nieuwe biotopen voor kikkers en salamanders. Een recent project stimuleert mensen om ook tuinvijvers voor amfibieën aan te leggen. Ook worden beheerdagen georganiseerd in specifieke habitats voor o.a. Vroedmeesterpad, Vuursalamander en Gladde Slang.

De Hyla-databank is de belangrijkste bron van informatie voor bijna alle studies rond amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Ook jij kan hieraan je steentje bijdragen door waarnemingen door te spelen via de website.

Voor meer info: info@hylawerkgroep.be, www.hylawerkgroep.be


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 20-12-2015 20:09:09