boomkikker_hyla arborea_gijs damen

De eerste lente dagen

De zachte temperaturen zetten aan tot een beloftevolle avondwandeling, Over de weide hangen avondnevels. De bosuil laat zijn geheimzinnige roep horen.
In de struiken ritselt het, En dan trekken de ene pad na de andere over de landweg, De paddentrek is begonnen...
Ja er valt meer te beleven als je dacht!

De grote trek

De gewone pad trekt naar haar voortplantingsplaats tussen februari en eind april. Het hoogtepunt van de trek wordt bereikt in een periode van positieve temperaturen vanaf 7°C en het liefst bij regenachtige nachten. Volgt er een periode met een sterke temperatuurdaling dan stopt de trek.
Tijdens de trek grijpen de mannetjes de vrouwtjes en laten zich op hun rug naar het voorplantingswater voeren, waar de vrouwtjes hun eiersnoeren afzetten.

Mooi en meedogenloos

De eitjes ontwikkelen tot larven, de 'dikkopjes' en nog later tot kleine padjes. In het water leven mooie en meedogenloze dieren, die zowel eitjes als larven opeten. Watersalamanders en waterkevers behoren tot hun meest vraatzuchtige natuurlijke vijanden.

Een dodelijke trek om te overleven

De gewone pad trekt langzaam en wisselt af met kleine verplaatsingen. Wordt een pad bij het overtrekken van en verkeersweg beschenen door autolampen, dan blijft ze vaak minutenlang stilzitten. Door dat gedrag kan er vooral op het hoogtepunt van de trek naar de voortplantingspoel grote verkeerssterfte ontstaan.
Geschokt door deze jaarlijkse slachtingen, waarbij ontelbare dieren omkomen, trachten natuurliefhebbers te helpen.

Overzetresultaten:

Vlaanderen Per provincie Per gemeente Meerjarenoverzicht

Meer info:

www.paddenoverzet.be Vragen en Antwoorden - FAQ Wie zet waar padden over?

Nog meer info??

Amfibieën, werken voor meer duurzaamheid Amfibieën en reptielen zoekkaarten


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 18-03-2016 17:34:25