Contact
Links
Lid worden
Natuurpunt
Sitemap
Copyright
Print
Hyla
De amfibieŽn- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt

Aanleg en onderhoud van poelen en tuinvijvers voor amfibieŽn

Jarenlang hebben we onze rivieren, beken, vijvers, waterplassen en poelen verwaarloosd. Waterlopen rechttrekken, oevers betonneren en ongezuiverd afvalwater lozen, gebeurt nog steeds. Van de vroeger veel voorkomende veedrinkpoelen zijn er nog maar enkele overgebleven. In de plaats kwam een betonnen bak of een afgedankte badkuip. Men stortte de poelen dicht of liet ze verlanden.
Nochtans zijn deze poelen van levensbelang voor de amfibieŽn.

Drinkpoelen zijn amfibieŽnpoelen!

Veedrinkpoelen hebben een zachtglooiende oever en zijn meestal ondiep. Vooral voor de amfibieŽn die hun eitjes vroeg in het voorjaar leggen is dit belangrijk. Het ondiepe water in de oeverzone wordt immers vlug opgewarmd. Hierdoor gaan de eitjes en larven zeer snel ontwikkelen. Bovendien nemen ook de prooidiertjes toe, een belangrijke voedselbron voor de watersalamanders, die soms maandenlang in een poel verblijven. Ook tuinvijvers kunnen zonder probleem omgetoverd worden tot waardevolle biotopen waarin de amfibieŽn zich kunnen voortplanten.

Deze handleidingen behandeld stap voor stap de aanleg en het onderhoud van poelen.

  • Aanleg van poelen en tuinvijvers voor amfibieŽn (.PDF, 357 KB)
    (Dominique Verbelen en Robert Jooris)
  • Een amfibieŽnpoel in je tuin (.PDF, 3,12 MB)
    (Departement Leefmilieu - Provinciaal Instituut voor HygiŽne, Provincie Antwerpen)
  • Kikker & Co (.PDF, 4MB), Een publicatie over het Ďlevení in en om poelen en tuinvijvers
    (De brochure is ontstaan vanuit de goede samenwerking tussen de Ieperse dienst milieueducatie, het Regionaal Landschap, vzw De Bron en de provincie West-Vlaanderen)

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 24-06-2007 12:57:54