Contact
Links
Lid worden
Natuurpunt
Sitemap
Copyright
Print
Hyla
De amfibieŽn- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
Hyla, de amfibieŽn- en reptielenwerkgroep heeft samen met enkele andere werkgroepen van Natuurpunt.Studie een aanzienlijke databank met verspreidingsgegevens van amfibieŽn en reptielen in Vlaanderen. De gegevens zijn op puntniveau maar worden in veel gevallen enkel geleverd op UTM1-of UTM5-niveau. We krijgen momenteel geen structurele financiŽle ondersteuning voor het onderhoud van deze databank, nl. het inzamelen en invoeren van gegevens, homologatie, ... Daarom zijn we genoodzaakt om voor gegevensaanvragen een vergoeding te vragen. Denk eraan: het kopen van gegevens mag geen omzeilen zijn van een nodige verdere inventarisatie (bv. bij opmaak van MER- of GNOP-rapporten)!

We vragen geen geld per gegeven, want dat zou onbetaalbaar zijn als je nagaat hoeveel uren in het verzamelen ervan gekropen zijn... Wat we wel vragen per aanvraag is een administratieve vergoeding voor de data-behandeling plus een stukkost per UTM1-hok waarvan we gegevens hebben.
Hier de prijzen (excl. BTW):

 • opzoeken beschikbaarheid gegevens en opmaak offerte: Ä 125,00
 • aanleveren van de gegevens: Ä 125,00 (hierbij wordt de Ä 125,00 voor de opmaak van de offerte in mindering gebracht, dus voor wie een offerte laat opmaken en daarna de gegevens koopt, is de offerte gratis)
 • stukkost: Ä 5,00/UTM1-hok (in geval van losse verspreidingsgegevens), gegevens die je hiervoor krijgt zijn: UTM1-hok, soort, gemeente, toponiem, aan/afwezigheid
  - indien gedetailleerde inventarisatiegegevens gevraagd worden (bv. ook de aantallen) bekijken we geval per geval of we deze aanleveren en tegen welk bedrag

de stukkost moet niet betaald worden door:

 • overheidsinstanties in geval van verplichte overheidsrapportage (bv. niet voor rapportage rond habitatrichtlijn, bwk-rodelijstafbakening, maar wel voor opmaak GNOP's en MER's)
 • eigen Natuurpunt-geledingen (tenzij bij betaalde projecten)
 • er zijn ook uitzonderingen (verminderde/geen stukkost) mogelijk voor instanties waar we nauw mee samenwerken
Hoe verloopt nu zo'n gegevensaanvraag?
Je bezorgt ons schriftelijk (per mail of brief) informatie over:
 • het doel van de studie
 • de soorten amfibieŽn en/of reptielen waarvan je gegevens wenst
 • de UTM-hokken waarvan je gegevens wenst (UTM-hokken liefst doorgeven als kolom in een excel-blad.
 • de periode waarvan je gegevens wenst.
 • het detail waarin je de gegevens wenst.
 • je vermeldt in deze schriftelijke aanvraag dat je akkoord bent met het bedrag van Ä 125,00 voor de opmaak van de offerte. Nadien krijg je van ons een offerte met een geldigheidsduur van 2 maand, waarin staat welke gegevens van welke kwaliteit voor welke prijs verkregen kunnen worden. Indien je na de offerte de gegevens wenst aan te kopen, vul je dit contractje (+/- 90 kb) in, je ondertekent het en je stuurt het op (via de reguliere post of inscannen en doormailen. Na ontvangst van het ondertekende contractje bezorgen we de gegevens binnen de 15 werkdagen

De gegevensaanvragen kunnen ingediend worden bij Natuurpunt, werkgroep Hyla, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen of per mail: robert.jooris@natuurpunt.be

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-09-2010 21:08:35