boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Het groene-kikker-complex

De in ons land welbekende bastaardkikker (of groene kikker, Rana kl. esculenta) is geen echte soort, althans niet volgens de mendeliaanse principes van voortplanting. Hij is ontstaan uit een 'oerkruising' tussen de meerkikker (Rana ridibunda) en de poelkikker (Rana lessonae). De oorspronkelijke kruising heeft zowat enkele honderdduizenden jaren geleden plaats gevonden, vermoedelijk in Centraal-Europa. Deze bastaard houdt zich reeds al die tijd in stand dankzij een uniek voortplantingssysteem dat hybridogenese heet.

De twee laatstgenoemde soorten vormen samen met de hybride, het groene-kikker-complex (Rana esculenta synklepton).

klik hier voor informatie over het groene-kikker-complex (Rana esculenta synklepton)

Oorspronkelijk kwamen in ons land van dit complex maar twee soorten voor, nl. de poelkikker en de groene kikker. Tijdens de voorbije eeuw, en dit vooral in de laatste decennia, werden op heel wat plaatsen in ons land meerkikkers uit Centraal- en Oost-Europa geïntroduceerd, al dan niet vrijwillig. De verspreiding van de in ons land voorkomende 'groene kikkers' werd tot op heden - op een paar publicaties na - onder een gezamenlijke noemer gepubliceerd. Een nauwkeurige determinatie van de drie vormen is immers niet zo eenvoudig.
De werkgroep Hyla is sedert een tweetal jaren met een onderzoek gestart om de verspreiding van groene kikkers vast te leggen tot op het species-niveau en dit aan de hand van morfometrisch onderzoek en uitwendige kenmerken.

Alle gegevens over het voorkomen van 'groene kikkers', vooral die plaatsen waar ze in de lente 'paarkoren' gaan vormen zijn daarom bijzonder welkom op volgend adres:
Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren.
robert.jooris@natuurpunt.be

Gelieve de waarnemingsplaatsen zoveel mogelijk te situeren aan de hand van een exacte aanduiding op een topografische kaart. Uiteraard zijn ook de adresgegevens van de waarnemer welkom.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 03-03-2011 20:22:20