boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Kenmerken

De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis. Hij kan tot 45-50 cm lang worden maar gemiddeld zijn de dieren veel kleiner, zo een 30 cm. De bovenzijde van het lichaam kan variëren in kleur: van brons- of koperkleurig tot geelbeige of beige. Over het midden van de rug loopt soms een lengtestreep. De flanken zijn donkerder dan de rug, de buik soms zelfs zwart. Jonge dieren zijn bij hun geboorte 7-10 cm lang en bezitten een typisch kleurpatroon: ze zijn feller van kleur, meer goudkleurig met een zwarte rugstreep, zeer donkere flanken en buik. Hazelwormen hebben een stevige lichaamsbouw wat het gevolg is van het bezit van beenplaten die onder de gladde, ongekielde en goed op elkaar aansluitende schubben liggen. Het belangrijkste verschil tussen mannetjes en vrouwtjes zijn de donkere flankstrepen van de vrouwtjes, die bij mannetjes ontbreken. Daarnaast hebben de mannetjes een bredere en grotere kop. Mannetjes zijn ook variabeler van kleur en kunnen roodbruin, koperbruin of grijs van kleur zijn.

Levenswijze

In Vlaanderen heeft de hazelworm een voorkeur voor beboste biotopen: loof en gemengd bos (dikwijls op hellingen), broekbossen. De meeste dieren houden zich op in de overgangszones tussen bos en meer open vegetaties (grasland, heide), langs bospaden en in kapvlakten. Hazelwormen vindt men ook frequent langs holle wegen, houtwallen, weg- en spoorweg- en kanaalbermen, zandgroeven en op kalkhellingen. De hazelworm heeft een uitgesproken verborgen levenswijze en houdt zich schuil onder houtstronken, stenen, planken, enz.

Verspreiding

In België wordt de hazelworm gesignaleerd in alle provincies. Hij is ook in Vlaanderen algemeen verspreid en vermoedelijk is het voorkomen onderschat vermits het dier een sterk verborgen levenswijze heeft. Verspreidingskaart in België van 2010 tot vandaag (waarnemingen.be).

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 24-07-2019 10:52:15