boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt

Ben je ook gebeten door kikkers, padden en salamanders, dan zit je hier op de juiste plaats! De Hylawerkgroep zet zich al 30 jaar in voor onze inheemse herpetofauna en is zo één van de oudste werkgroepen van Natuurpunt. Dankzij 15 lokale werkgroepen en de provinciale koepels, zijn de ‘Hylieten’ in bijna heel Vlaanderen actief. Wij zijn geen club van professionals, maar van vrijwilligers en ondersteund door professionelen.

Herpetologische Studiedag

Met veel trots kondigt Hyla de 11e editie van de herpetologische studiedag aan. Sprekers uit binnen- en buitenland luisteren het programma op met o.a. presentaties over Vuursalamanderonderzoek, Ringslang in Brussel, populatieschatting Kamsalamander, sn(e)aky jungle business, ... Het evenement vindt plaats in het Huis van de Sport in Antwerpen.

Programma en inschrijvingen

Amfibieën en reptielen herkennen

Leer hier de Vlaamse amfibieën
en reptielen kennen

Publicaties

Hyla informeert door voordrachten, educatieve folders, tentoonstellingen, wetenschappelijke publicaties, excursies, studiedagen en een uitgebreide website. Door een laagdrempelige aanpak probeert Hyla ook het brede publiek te betrekken bij haar werking.

Vind alle publicaties

Amfibievriendelijk beheer van poelen en tuinvijvers

Met het aanleggen van poelen creëert Hyla zowel in natuurgebied als in landbouwgebied nieuwe biotopen voor kikkers en salamanders. Een recent project stimuleert mensen om ook tuinvijvers voor amfibieën aan te leggen.

Amfibievriendelijke poelen
en tuinvijvers

Activiteiten

Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd zoals o.a. beheerdagen, excursies en symposia. Dit jaar gaat op 16 december de Herpetologische studiedag door!

Activiteitenkalender

Hyla-databank

De Hyla-databank is de belangrijkste bron van informatie voor bijna alle studies rond amfibieën en reptielen in Vlaanderen. Ook jij kan hieraan je steentje bijdragen door waarnemingen door te spelen via de website Waarnemingen.be.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 14-11-2017 19:31:21