boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Nieuwe standaardlijst voor de Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen

In een samenwerkingsverband tussen enkele herpetologen uit Nederland en Vlaanderen (Henk Strijbosch, Ton Stumpel, Raymond Creemers, Jeroen van Delft, Axel Groenveld en Dirk Bauwens) zijn Nederlandse namen voor alle Europese amfibieën en reptielen vastgesteld. Daarbij zijn bestaande namen opnieuw tegen het licht gehouden en zijn nieuw beschreven soorten van een Nederlandse naam voorzien.

In Europa worden momenteel 203 soorten amfibieën en reptielen onderscheiden. Dit aantal is groter dan enkele decennia terug vanwege nieuwe taxonomische inzichten en het beschrijven van enkele nieuwe soorten. De laatst gepubliceerde Nederlandse namenlijst voor de Europese herpetofauna is al weer bijna 15 jaar oud en was door al deze ontwikkelingen aan een aanvulling toe. Bovendien werd een herziening van een aantal namen wenselijk geacht.

De belangrijkste aanpassing voor de in Nederland en Vlaanderen voorkomende soorten is dat de middelste groene kikker voortaan bastaardkikker heet. Bij de kamsalamander is het de laatste jaren gebruikte voorvoegsel “noordelijke” vervallen.

De standaardlijst is gepubliceerd in het tijdschrift RAVON van de gelijknamige stichting (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De namenlijst zal in elk geval worden gebruikt in de nieuwe KNNV-veldgids van de amfibieën en reptielen van Europa en in de Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen. De verwachting is dat ook anderen zoals het ministerie van LNV, de bevoegde diensten van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, Alterra, Instituut voor Natuurbehoud, ecologische adviesbureaus en dergelijke deze lijst zullen gaan toepassen.

Voor mensen die het tijdschrift RAVON niet ontvangen is het artikel te downloaden (pdf-bestand) op www.ravon.nl.

November 2017: De soort ringslang is opgesplitst in Ringslang (Natrix natrix) en Gevlekte ringslang (Natrix helvetica)


Salamanders

Alpenlandsalamander Salamandra atra
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris NL, BE
Ambrosi's grottensalamander Speleomantes ambrosii
Balkankamsalamander Triturus karelinii
brilsalamander Salamandrina terdigitata
Corsicaanse beeksalamander Euproctus montanus
Corsicaanse vuursalamander Salamandra corsica
Donaukamsalamander Triturus dobrogicus
dwergmarmersalamander Triturus pygmaeus
Egeïsche landsalamander Lyciasalamandra helverseni
geurende grottensalamander Speleomantes imperialis
goudstreepsalamander Chioglossa lusitanica
Iberische watersalamander Lissotriton boscai
Italiaanse grottensalamander Speleomantes italicus
Italiaanse kamsalamander Triturus carnifexNL, Exoot
Italiaanse watersalamander Lissotriton italicus
kamsalamander Triturus cristatus NL, BE
Karpatensalamander Lissotriton montandoni
kleine watersalamander Lissotriton vulgaris NL, BE
Lanza's landsalamander Salamandra lanzai
Ligurische grottensalamander Speleomantes strinatii
marmersalamander Triturus marmoratus
Monte-Albogrottensalamander Speleomantes flavus
olm Proteus anguinus
Pyreneeënbeeksalamander Calotriton asper
ribbensalamander Pleurodeles waltl
Sardijnse beeksalamander Euproctus platycephalus
Supramontegrottensalamander Speleomantes supramontis
vinpootsalamander Lissotriton helveticus NL, BE
vuursalamander Salamandra salamandra NL, BE
Zuid-Sardijnse grottensalamander Speleomantes genei

Kikkers en padden

Albanese poelkikker Pelophylax shqipericus
Amerikaanse brulkikker Lithobates catesbeianus NL, BE, Exoot
Andalusische vroedmeesterpad Alytes dickhilleni
Balearenvroedmeesterpad Alytes muletensis
Balkanmeerkikker Pelophylax kurtmuelleri
bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus NL, BE
boomkikker Hyla arborea NL, BE
bruine kikker Rana temporaria NL, BE
Corsicaanse schijftongkikker Discoglossus montalentii
geelbuikvuurpad Bombina variegata NL
gewone pad Bufo bufo NL, BE
Grafs bastaardkikker Pelophylax kl. grafi
Griekse beekkikker Rana graeca
Griekse poelkikker Pelophylax epeiroticus
groene pad Pseudepidalea viridis
groengestipte kikker Pelodytes punctatus
heikikker Rana arvalis NL, BE
Iberische beekkikker Rana iberica
Iberische groengestipte kikker Pelodytes ibericus
Iberische knoflookpad Pelobates cultripes
Iberische meerkikker Pelophylax perezi
Iberische vroedmeesterpad Alytes cisternasii
Italiaanse bastaardkikker Rana kl. hispanica
Italiaanse beekkikker Rana italica
Italiaanse boomkikker Hyla intermedia
Italiaanse poelkikker Rana bergeri
Italiaanse springkikker Rana latastei
Karpathosmeerkikker Pelophylax cerigensis
knoflookpad Pelobates fuscus NL, BE
Kretenzische meerkikker Pelophylax cretensis
mediterrane boomkikker Hyla meridionalis
meerkikker Pelophylax ridibundus NL, BE
oostelijke meerkikker Pelophylax bedriagae
Oost-Iberische schijftongkikker Discoglossus jeanneae
poelkikker Pelophylax lessonae NL, BE
Pyreneeënbeekkikker Rana pyrenaica
roodbuikvuurpad Bombina bombina
rugstreeppad Epidalea calamita NL, BE
schijftongkikker Discoglossus pictus
springkikker Rana dalmatina
Syrische knoflookpad Pelobates syriacus
Tyrrheense boomkikker Hyla sarda
Tyrrheense schijftongkikker Discoglossus sardus
vroedmeesterpad Alytes obstetricans NL, BE
West-Iberische schijftongkikker Discoglossus galganoi

Schildpadden

Balkanbeekschildpad Mauremys rivulata
dikkopschildpad Caretta caretta
Europese moerasschildpad Emys orbicularis
Griekse landschildpad Eurotestudo hermanni
karetschildpad Eretmochelys imbricata
Kemps zeeschildpad Lepidochelys kempii
klokschildpad Testudo marginata
lederschildpad Dermochelys coriacea
Moorse beekschildpad Mauremys leprosa
Moorse landschildpad Testudo graeca
roodwangschildpad, geelwangschildpad Trachemys scripta elegansNL, BE, Exoot
soepschildpad Chelonia mydas

Hagedissen

Afrikaanse kameleon Chamaeleo africanus
Algerijnse zandloper Psammodromus algirus
Andalusische kielhagedis Algyroides marchi
Andorraberghagedis Iberolacerta aurelioi
Aranberghagedis Iberolacerta aranica
Balearenhagedis Podarcis lilfordi
bladvingergekko Euleptes europaea
Boettgers gekko Tarentola boettgeri
Boettgers hagedis Gallotia caesaris
brilhagedis Teira perspicillata
Canarische hagedis Gallotia galloti
Columbretenhagedis Podarcis atrata
Dalmatische kielhagedis Algyroides nigropunctatus
Delalandes gekko Tarentola delalandii
Egeïsche muurhagedis Podarcis erhardii
Eolische hagedis Podarcis raffonei
Europese tjitjak Hemidactylus turcicus
franjeteenhagedis Acanthodactylus erythrurus
gestreepte hazelskink Chalcides striatus
gewone kameleon Chamaeleo chamaeleon
Gomeragekko Tarentola gomerensis
Gomerareuzenhagedis Gallotia gomerana
gouden skink Mabuya aurata
Gran-Canariareuzenhagedis Gallotia stehlini
Gran-Canariaskink Chalcides sexlineatus
Griekse berghagedis Lacerta s.l. graeca
hardoen Laudakia stellio
hazelskink Chalcides chalcides
hazelworm Anguis fragilis NL, BE
Hierroreuzenhagedis Gallotia simonyi
Iberische berghagedis Iberolacerta monticola
Iberische skink Chalcides bedriagai
Iberische smaragdhagedis Lacerta schreiberi
karsthagedis Podarcis melisellensis
Klein-Aziatische berghagedis Lacerta anatolica
Klein-Aziatische wormhagedis Blanus strauchi
Kroatische berghagedis Iberolacerta horvathi
levendbarende hagedis Zootoca vivipara NL, BE
Madeirahagedis Teira dugesii
Maltese muurhagedis Podarcis filfolensis
Miloshagedis Podarcis milensis
Moorse wormhagedis Blanus cinereus
Mosorberghagedis Lacerta s.l. mosorensis
muurgekko Tarentola mauritanica
muurhagedis Podarcis muralis NL, BE
naaktvingergekko Mediodactylus kotschyi
Noordwest-Iberische hagedis Podarcis bocagei
Oost-Canarische gekko Tarentola angustimentalis
Oost-Canarische hagedis Gallotia atlantica
Oost-Canarische skink Chalcides simonyi
oostelijke smaragdhagedis Lacerta viridis
parelhagedis Timon lepidus
parelskink Chalcides ocellatus
Peloponnesoshagedis Podarcis peloponnesiacus
Peloponnesoshazelworm Anguis cephallonica
Peloponnesoskielhagedis Algyroides moreoticus
Pityusenhagedis Podarcis pityusensis
pootloze skink Ophiomorus punctatissimus
Pyreneeënberghagedis Iberolacerta bonnali
reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineata
rotshagedis Lacerta saxicola
ruïnehagedis Podarcis siculus
scheltopusik Pseudopus apodus
Siciliaanse hagedis Podarcis wagleriana
Skyroshagedis Podarcis gaigeae
slangenooghagedis Ophisops elegans
slangenoogskink Ablepharus kitaibelii
Spaanse muurhagedis Podarcis hispanicus
Spaanse zandloper Psammodromus hispanicus
spitskopberghagedis Dalmatolacerta oxycephala
steppehagedis Eremias arguta
Taurische hagedis Podarcis tauricus
Tenerifereuzenhagedis Gallotia intermedia
Tyrrheense berghagedis Archaeolacerta bedriagae
Tyrrheense kielhagedis Algyroides fitzingeri
Tyrrheense muurhagedis Podarcis tiliguerta
weidehagedis Darevskia praticola
West-Canarische skink Chalcides viridanus
westelijke smaragdhagedis Lacerta bilineata
zandhagedis Lacerta agilisNL, BE
Zuidwest-Iberische hagedis Podarcis carbonelli

Slangen

Natrix natrix
adder Vipera berus NL, BE
adderringslang Natrix maura
Algerijnse toornslang Hemorrhois algirus
aspisadder Vipera aspis
Balkantoornslang Hierophis gemonensis
Cantabrische adder Vipera seoanei
dobbelsteenslang Natrix tessellata
esculaapslang Zamenis longissimus
geelgroene toornslang Hierophis viridiflavus
gevlekte toornslang Coluber nummifer
Girondische gladde slang Coronella girondica
gladde slang Coronella austriaca NL, BE
Gyarostoornslang Coluber gyarosensis
hagedisslang Malpolon monspessulanus
hoefijzerslang Hemorrhois hippocrepis
Italiaanse esculaapslang Zamenis lineatus
Kaspische toornslang Dolichophis caspius
katslang Telescopus fallax
Klein-Aziatische adder Montivipera xanthina
luipaardslang Zamenis situla
maskerdwergslang Eirenis modestus
Milosadder Macrovipera schweizeri
mutsslang Macroprotodon cucullatus
gevlekte ringslang Natrix helvetica NL, BE
ringslang
roodkoptoornslang Platyceps collaris
slanke toornslang Platyceps najadum
steppeslang Elaphe dione
trapslang Rhinechis scalaris
vierstreepslang Elaphe quatuorlineata
weideadder Vipera ursinii
wipneusadder Vipera latastei
wormslang Typhlops vermicularis
zandadder Vipera ammodytes
zandboa Eryx jaculus

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 26-03-2023 12:43:56