boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Organisatie van een actie

Download hier de handleiding met de verschillende stappen van een overzetactie: Handleiding (PDF, 270 kb)

Schermen en tunnels helpen padden

Om onze amfibieën een goede kans te geven om levend hun voortplantingspoel te bereiken, kunnen we verscheidene maatregelen nemen. Verkeersborden met een pad erop waarschuwen automobilisten, maar veel effectiever is het plaatsen van een scherm voor de padden. Als ze langs links of rechts een uitweg proberen te zoeken, vallen ze in emmers. Deze zijn ingegraven in de grond en dienen als levensreddende valkuil. Elke morgen en avond halen vrijwilligers de dieren uit de emmers en brengen de amfibieën naar de overzijde van de weg.

Hier is een handleiding om gemakkelijk een paddenscherm op te bouwen: Handleiding (PDF, 750 kb)

tunnel en geleidingswand
tunnel en geleidingswand

Een tunnel is een andere oplossing. Mits goed onderhoud kunnen padden en kleine zoogdieren gebruik maken van deze doorgang. Belangrijk is de tunnel goed uit te spuiten voor de trek begint. Want strooizouten kunnen nog in de bodem aanwezig zijn.

Meer info:

Amfibieën onderweg (PDF, 5 MB!!!, 34 blz)
Een technische brochure die op eenvoudige wijze de belangrijkste principes van oversteekvoorzieningen en wegbeveiligingen voor amfibieën uiteenzet. De publicatie gaat niet alleen in op de beveiliging van wegen maar evenzeer van randinfrastructuren, zoals rioleringen, en de ontsnippering van barrières.

Amfibieën onderweg, Gebruik de rechter muisknop om te bewaren (5 MB, 34 blz)

De brochure sluit aan op een studieopdracht van de Cel Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) van de AMINAL-afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid. De studie werd door Econnection uitgewerkt. Ze beoogt inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om aanrijdingen van amfibieën te vermijden en beschrijft uitvoerig de technische vereisten waaraan voorzieningen moeten voldoen. De publicatie is te bestellen bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AMINAL-afdeling Algemeen Milieu- & Natuurbeleid
Cel Natuurtechnische Milieubouw
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 - bus 8
1000 Brussel
katja.claus@lin.vlaanderen.be


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 14-03-2014 21:51:16