boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Amfibieën, werken voor meer duurzaamheid

Verschijningsjaar: 2002
Taal: Nederlands
Pagina's: 38
Formaat: A4-formaat
Uitvoering: Zachte kaft
Je kan deze brochure verkijgen aan 4,40 euro in de Natuurpunt winkel

Een geschikte landbiotoop is voor amfibieën levensnoodzakelijk. Wat baten het overzetten van deze soorten en het aanleggen van poelen als de dieren daarna geen overlevingskansen hebben op het land? In deze brochure komen zowel paddenoverzet, behoud en aanleg van kleine waters, als de landbiotoop aan bod.

Uit contacten met vrijwilligers is gebleken dat zij meer willen weten over het leven van de dieren die zij helpen beschermen. Daarom worden de gewone pad en de kamsalamander als voorbeeldsoorten meer uitgebreid besproken.

In deze publicatie worden heel wat problemen en begrippen behandeld. Het is de bedoeling om hierop de aandacht te vestigen, niet om er alle details van te bespreken.

Deze brochure poogt drie belangrijke onderwerpen over amfibieën te bundelen: amfibieën overzetten, behouden en aanleggen van paaiplaatsen en het geschikt houden of maken van landbiotoop. Deze drie-in-een is opgedragen aan alle natuurvrienden die zich daadwerkelijk inzetten voor de herptofauna


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 26-02-2006 12:56:04