boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Een groeve voor de vroedmeesterpad

In 2002 startte HYLA, (de amfi bieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt) met een onderzoek naar het voorkomen van populaties van Rode Lijst soorten in het Vlaamse Gewest, dit vooral met de bedoeling een doeltreffend beschermingsplan op te stellen voor de nog resterende populaties.
In Vlaams-Brabant werd hiervoor de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) als doelsoort uitgekozen omdat deze soort, sinds de waarnemingen van de Wavrin (1978) op provinciaal niveau er sterk is op achteruit gegaan. De vroedmeesterpad is daarenboven voor de provincie Vlaams-Brabant een prioritaire soort om te beschermen in het kader van de EU-habitatrichtlijn en samen met Limburg delen ze hierin een grote verantwoordelijkheid.

Lees verder!! (PDF, 301 KB)

Mark Lehouck en Robert Jooris, Brakona jaarboek 2005


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 29-10-2007 15:31:30