boomkikker_hyla arborea_gijs damen

De Muurhagedis in Vlaanderen

Met dank aan het veranderende klimaat en de NMBS

Amfibieën en reptielen houden er een relatief sedentaire levenswijze op na. Soortspecifieke habitatvoorkeuren, geografische barrières, rivierstelsels en klimaatfluctuaties waren bepalend voor hun verspreidingsgebied na de laatste ijstijd. Momenteel slagen soorten er evenwel in om door menselijke activiteiten (toenemend transport, vervoer van een steeds grotere diversiteit aan producten, aanleg van surrogaathabitats, wegvangen van dieren om ze elders uit te zetten, …) hun grenzen te verleggen en satellietpopulaties op te bouwen buiten hun natuurlijk areaal. De Muurhagedis is hiervan een goed voorbeeld. Deze reptielensoort heeft zich in het noorden van haar verspreidingsgebied losgerukt van de warme valleien van de Maas om zich in Vlaanderen te vestigen...
Lees verder!! (PDF, 700 KB)

Jooris, R. De Muurhagedis in Vlaanderen. Natuur.focus, 6(4):123-129

Een muurhagedis


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 08-07-2008 22:05:21