boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Boeken:


Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe

De taxonomie en systematiek van de Europese reptielen en amfibieën is de laatste jaren sterk gewijzigd, maar er was tot vandaag geen moderne, up-to-date veldgids beschikbaar die deze soorten volledig beschreef. De laatste geïllustreerde veldgids voor de Europese reptielen en amfibieën werd 38 jaar geleden voor het eerst gepubliceerd en blijft ondanks herdrukken en nieuwe uitgaven, verouderd. Deze belangrijke, nieuwe veldgids behandelt al deze tekortkoming. Elke soort wordt tot de kleinste detail besproken met de focus op identificatie. Verder wordt de geografische variaties, de verspreiding, habitat en gedrag beschreven. Een gedetailleerde up-to-date kaart is ook voor elke soort beschikbaar. De schitterende kleurenillustraties, door de kunstenaar Ilian Velikov, illustreren elke soort en al hun belangrijkste variaties; ook zijn er kleurenfoto's opgenomen voor de meeste soorten. Deze baanbrekende nieuwe gids zal DE definitieve veld-referentie voor deze twee groepen van dieren worden!


The taxonomy and systematics of European reptiles and amphibians have changed a lot in recent years, yet there is no modern, up-to-date field guide available that comprehensively covers all the species. The last illustrated field guide to European reptiles and amphibians was first published 38 years ago, and remains oudated despite occasional reprints and new editions. This major new field guide addresses this deficiency. Every species will be covered in detail with a focus on identification and geographical variation; species texts also cover distribution, habitat and behaviour. A detailed up-to-date map is also included for each species. Superb colour illustrations by talented artist Ilian Velikov depict every species and all major variations, and colour photographs are also included for most species.This groundbreaking new guide will become the definitive field reference for these two groups of animals!

Auteurs: Jeroen Speybroeck, Wouter Beukema, Bobby Bok, Jan Van Der Voort

ISBN: 9781408154595, Bloomsbury Natural History

Te koop bij: Natuurpuntwinkel (tel. 015/43 16 88; winkel@natuurpunt.be)


Groene kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een monografie over de verspreiding van alle in Vlaanderen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest levende groene kikkers is recent verschenen in de reeks rapporten van Natuurpunt Studie. Dit rapport is het resultaat van jarenlang veldonderzoek door Robert Jooris (Natuur.Studie) en Griet Holsbeek (KUL, Laboratorium Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie).
De belangrijkste hoofdstukken die in het rapport besproken worden behandelen de systematiek van de groene kikkers, het ontstaan en de evolutie van het ingewikkeld voortplantingssysteem van het soortencomplex, hun levenscyclus, de soortbepaling op basis van morfologische en morfometrische kenmerken, paringsroepen en moleculair onderzoek. Kortom, alles wat je over groene kikkers moet weten.

Uitgave: Rapport Natuur.studie, nummer 2, 2010 Robert Jooris,Griet Holsbeek

Deze uitgave kunt u hier downloaden: Groene kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.PDF - 18,2 MB) vinden.


Amphibiens et Reptiles de Wallonie

De atlas is het resultaat van jaren lang inventarisatiewerk door een groot aantal veldmedewerkers. Niet minder dan 800 waarnemers verzamelden in de periode 1985 tot 2003 meer dan 30.000 gegevens. De verspreiding van alle in Wallonië levende soorten amfibieën en reptielen (21 inheemse en negen exotische taxa) wordt weergegeven door middel van IFBL uurhokken (16 km2).

Sedert de eerder gepubliceerde atlassen van Parent is de herpetofauna in het Waalse Gewest grondig veranderd maar dan vooral in negatieve zin: op uitzondering na van de Muurhagedis die zijn areaal weet uit te breiden naar meer secundaire (antropogene) sites doen andere soorten het slecht of veel minder goed: uitsterven Knoflookpad en Boomkikker, het bijna volledig verdwijnen van de Geelbuikpad, een soort die vroeger in sommige streken vrij algemeen was, het lokaal uitsterven van populaties van Rugstreeppad en Kamsalamander, het verder fragmenteren van reptielenpopulaties, vooral van de Gewone adder.
Het boek bevat 384 pagina’s, 280 kleurfoto’s en 100 verspreidingskaarten.

Referentie: Jacob J.P., Percsy C., de Wavrin H., Graitson E., Kinet T., Denoëm M., Paquay M.n Percsy N. & Remacle A., 2007. Amphibiens et Reptiles de Wallonie. la Série Faune-Flore-Habitats n° 2. Aves – Raînne et Direction Générale des Ressources naturelles et de l’ Environnement, Ministère de la Région wallonne, Namur.
Te koop bij: Natuurpuntwinkel (tel. 015/43 16 88; winkel@natuurpunt.be)


Een rugstreeppad in de polder

Het was logisch dat het boek: “De tocht van een jonge hagedis” een opvolger zou moeten krijgen. Dat is dus gebeurd. Dit keer een verhaal over de rugstreeppad (Bufo calamita). Dit is een kleine, energieke pad met een voorkeur voor open landschappen met een hoge dynamiek. In het bedrijvige Nederland is hij niet zeldzaam, maar in veel ander West-Europese landen wel. De soort is dan ook beschermd middels strenge internationale wetgeving. Nederland heeft een extra verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze soort, omdat een groot deel van de West-Europese populatie binnen onze grenzen leeft.
Het boek bestaat uit een boeiend verhaal, veel informatie en veel mooie foto’s. (96 pagina’s, full colour)

Uitgave: Stichting RAVON, (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) m.m.v. Provincie Flevoland. 2006
Te bestellen bij:Winkel RAVON: http://www.ravon.nl of kantoor@ravon.nl


Herken paddemanders en slangedissen

Daar kikker je van op!


Dit is een een handig zakboekje van 78 bladzijden waarmee je gemakkelijk alle in België, Nederland en Luxemburg voorkomende amfibieën en reptielen kan determineren. De auteur Rudy Willockx bewees hierin zijn talent als tekenaar en illustreerde het boekje met prachtige afbeeldingen van salamanders, kikkers, padden, hagedissen en slangen.
Auteur: Rudy Willockx
Uitgave: HYLA
Te koop bij: Natuurpuntwinkel (tel. 015/43 16 88; winkel@natuurpunt.be)


De tocht van een jonge hagedis.

Levendbarende hagedissen op de Kerkeindsche Heide

De levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) is in Nederland (en ook in Noord-Brabant) het meest voorkomende reptiel. Het gaat echter niet goed met deze hagedis. Verwacht wordt dat de soort binnen enkele jaren op de Rode Lijst zal staan. Alle andere inheemse reptielen staan daar helaas al op. Na tien jaar onderzoek gedaan te hebben naar deze hagedis in het gebied de Kerkeindsche Heide (Moergestel), heeft de auteur naar aanleiding van zijn ervaringen een boekje hierover geschreven.
De basis van het boekje is een ecologisch verantwoord verhaal over de belevenissen van een jonge hagedis. Gezien vanuit de hagedis zelf. Zonder het diertje "een broek aan te trekken" en hem daarmee te betichten van menselijke eigenschappen. Wat niet wil zeggen dat een dier geen angst, spanning, stress of een voldaan gevoel zou kúnnen hebben. Van warmbloedige dieren die dichter in onze omgeving leven zoals honden, katten, paarden of zelfs ratten kunnen we ons dat wel voorstellen. Maar is dat ook het geval bij een in het wild levend koudbloedig dier? De auteur denkt dat het alleen maar onbekendheid is die er voor zorgt dat we daar een andere voorstelling bij hebben. Na tien jaar onderzoek kreeg hij een bepaalde voorstelling over het leven van zo'n beestje. "Koelbloedig" in plaats van koudbloedig zou na lezing van dit verhaal misschien een betere benaming zijn!
Voor diegenen die behalve de belevenissen van een hagedis, ook de resultaten van tien jaar onderzoek, en wetenswaardigheden over de soort en het gebied willen lezen, zijn deze in kaders weergegeven. Ook worden de waarnemingen van planten en andere dieren vermeld en bevat het boekje foto's van het gebied en uiteraard van levendbarende hagedissen.

De auteur hoopt met deze manier van verslaglegging meer mensen aan te spreken, dan met een droge opsomming van hoeveel hagedissen er per jaar gezien werden. De belangrijkste doelen van het boekje zijn: meer begrip te kweken voor een relatief onbekend dier, mensen te stimuleren om meer op de soort te letten, waarnemingen door te geven en een bijdrage te leveren aan een betere bescherming.

Auteur: Arnold van Rijsewijk
Uitgave
: Stichting RAVON, (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) m.m.v. Stichting Brabants Landschap, 2005, 80 pagina's, full color)
Te koop bij: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg
Te bestellen bij: http://www.ravon.nl of kantoor@ravon.nlBR>


Pelophylax, de groene wachters aan de waterkant.


Groene kikkers zijn nu in veel landen beschermd, waardoor het verboden is dieren in de natuur te vangen en te doden. Daarbij komt nog dat ze wellicht tot de interessante herpetologische studie objecten behoren, gezien hun merkwaardige biologische eigenschappen van de groene kikker...
Deze monografie is een synthese van die wetenschappelijke literatuur en heeft als doel de meer geïnteresseerde lezer vertrouwd te maken met de biologie van deze amfibieën.
De nadruk wordt gelegd op de unieke voortplantingsstrategie van enkele vormen uit de groenekikkerfamilie, waarvan heel wat soorten op de koop toe moeilijk op basis van uiterlijk te determineren zijn.

Auteur: Robert Jooris
Uitgave
: Natuurpunt - Natuurhistorische reeks 2002/1, 161 pagina's, Prijs: € Uitverkocht
Te koop bij: -


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 26-11-2016 14:10:47